logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
   minus Wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ
   minus Informacja z sesji otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Malbork, dnia 17.12.2012r.
Nr sprawy: ZP/2/PN/12
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. Zm.) zwaną dalej ustawą, Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na „Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenie mienia i prowadzonej działalności MZK w Malborku Sp. z o.o.” nr sprawy ZP/2/PN/12 wybrano ofertę:
 
W zadaniu I – HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział Elbląg 82-300 Elbląg, ul. Garbary 1.
Uzasadnienie wyboru – w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 ważne oferty, które spełniały wszystkie wymagania określone w SIWZ. Kierując się najniższa ceną oraz możliwością rozłożenia skałki na raty jako kryterium wyboru wybrano ofertę nr 3.
Streszczenie oceny ofert:
Nr oferty
Nazwa firmy
Kryterium ceny
Kryterium rozłożenia składki na raty
Suma punktów za poszczególne kryteria
2
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Elbląg 82-300 Elbląg ul. Świętego Ducha 16-18
68,62
16
84,62
3
HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Oddział Elbląg
82-300 Elbląg, ul. Garbary 1
80
16
96
 
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.
W prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnych ofert.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminem określonym w art. 94 ustawy.
 
  W zadaniu II – STU Ergo HESTIA S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne Gdańsk Zespół Ubezpieczeń w Olsztynie 10-539 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 8/9.
Uzasadnienie wyboru – w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 ważne oferty, które spełniały wszystkie wymagania określone w SIWZ. Kierując się najniższa ceną oraz możliwością rozłożenia skałki na raty jako kryterium wyboru wybrano ofertę nr 1.
Streszczenie oceny ofert:
Nr oferty
Nazwa firmy
Kryterium ceny
Kryterium rozłożenia składki na raty
Suma punktów za poszczególne kryteria
1
STU Ergo HESTIA S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne Gdańsk
Zespół Ubezpieczeń w Olsztynie
10-539 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 8/9
80
20
100
2
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Elbląg 82-300 Elbląg ul. Świętego Ducha 16-18
59,13
16
75,13
3
HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Oddział Elbląg
82-300 Elbląg, ul. Garbary 1
47,42
16
63,42
 
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.
W prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnych ofert.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminem określonym w art. 94 ustawy.
 
W zadaniu III – unieważnia postępowanie.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Załączniki do pobrania: 2012-12-21 16:05:58 - Zawiadomienie - str 1 (762.54 kB)
2012-12-21 16:07:35 - Zawiadomienie - str 2 (625.45 kB)

Ilość odwiedzin: 1637
Nazwa dokumentu: (bez nazwy)
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-12-21 15:57:49
Data udostępnienia informacji: 2012-12-21 15:57:49
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-21 16:10:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner