logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


O G Ł O S Z E N I E

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork  ul. Gen. de Gaulle`a 71 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 60.000 Euro na dostawę:
oleju silnikowego,  przekładniowego, hydraulicznego i smarów (CPV: 23123000-5), oraz koncentratu na bazie glikolu (CPV: 24810000-5)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.malbork.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów: silnikowego w ilości - 3.000 l , przekładniowego w ilości 250 l, oleju do układów przekładni kierowniczej w ilości 200 l, oleju przekładniowego w ilości 600 l, smaru samochodowego w ilości 160 kg, koncentratu do chłodnic na bazie glikolu 2.000 l, płynu hamulcowego DOT-3  w ilości 100 l, smaru do centralnego smarowania EPX-000 w ilości 60 kg  przez okres 1 roku.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

Termin Wykonania zamówienia – 1 rok od podpisania umowy

W przetargu o zamówienie mogą wziąć udział  Wykonawcy:
1. spełniający wymagania zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. złożą ofertę w terminie określonym w SIWZ i zaakceptują SIWZ.

Zamawiający nie żąda wadium.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Łączna cena przedmiotu zamówienia 100%

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat MZK w Malborku sp. z o.o. - do 25.06.2007 r. godz. 11.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert : siedziba Zamawiającego – 25.06.2007 r. godz. 11.30 .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza  zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza  ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane  na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem OWP/2007/06/08-2521396  z dnia 08.06.2007 r.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego na dostawę oleju silnikowego, przekładniowego, hydraulicznego i smarów (CPV:23123000-5)oraz koncentratu na bazie glikolu (CPV:24810000-5) dla MZK w Malborku
Skrócony opis: Przetarg ZP/7/PN/07
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-06-08 16:53:25
Data udostępnienia informacji: 2007-06-08 16:53:25
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-08 17:00:08

Wersja do wydruku...

corner   corner