logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A ADotyczy przetargu nr ZP/2/PN/07 na dostawę oleju napędowego  dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.

W wyniku wniesionych przez Wykonawców zapytań dotyczących przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
znak sprawy ZP/2/PN/07, Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. informuje:

Pytanie nr 1:
Czy podstawą do rozliczeń poszczególnych dostaw oleju napędowego będzie rzeczywista ilość paliwa określona  zgodnie z §3 pkt. 2 wzoru umowy, czy też ilość ta będzie kompensowana do objętości w temp. ref. +150C  zgodnie z rozdziałem III warunków dostaw pkt. 10 SIWZ? Czy po dokonaniu modernizacji Zamawiający będzie akceptował dowód wydania z bazy paliw jako podstawę do rozliczeń i wystawienia faktur VAT w temp. ref.+150C. Prosimy o sprecyzowanie powyższych zapisów.
Odpowiedź:
Podstawą do rozliczeń poszczególnych dostaw oleju napędowego będzie rzeczywista ilość paliwa kompensowana do objętości w temp. ref. +150C  zgodnie z rozdziałem III warunków dostaw pkt. 10 SIWZ?
Po dokonaniu modernizacji Zamawiający będzie akceptował dowód wydania z bazy paliw jako podstawę do rozliczeń i wystawienia faktur VAT w temp. ref.+150C. Jednak przy każdej dostawie będą dokonywane pomiary ilości dostarczanego paliwa. Zasady pomiaru paliw nie ulegną zmianie po dokonaniu modernizacji.
Pytanie nr 2:
Kto będzie odpowiedzialny za skutki awarii, dokonywanie napraw oraz serwis techniczny zbiorników paliw płynnych po ich modernizacji, jeśli wkład inwestycyjny pozostaje własnością wykonawcy aż do momentu nieodpłatnego przekazania wkładu w ostatnim tygodniu obowiązywania umowy?     
Odpowiedź:
za skutki awarii, dokonywanie napraw oraz serwis techniczny zbiorników paliw płynnych po ich modernizacji odpowiedzialny będzie Zamawiający.
Pytanie nr 3:
Zamawiający w rozdziale III pkt. 18 opisuje zakres prac modernizacyjnych związanych w uzbrojeniem zbiorników w dwupłaszcz  wraz z systemem kontroli szczelności oraz wyposażeniem zbiorników w system sąd pomiarowych i monitoringu pomiaru stanu paliwa. Jaką kwotę Zamawiający przyjął na podany w SIWZ zakres modernizacji?
Odpowiedź:
Na potrzeby niniejszego postępowania Zamawiający dokonał zapytania cenowego dotyczącego modernizacji stacji paliw. W wyniku odpowiedzi Firm wykonujących w/w prace Zamawiający zakłada koszt niniejszej modernizacji na poziomie 100.000 zł netto.
Pytanie nr 4:
Zamawiający w rozdziale IX pkt 10 podaje jako jedną  z informacji wymaganych przy składaniu oferty gwarancję dostaw ciągłości. Czy Zamawiający uzna umowę z producentem paliw na dostawy za wystarczającą gwarancję ciągłości dostaw?
Odpowiedź:
Zamawiający uzna umowę z producentem paliw na dostawy za wystarczającą gwarancję ciągłości dostaw.

Nazwa dokumentu: Zapytanie w sprawie postępowania dot. przetargu nr ZP/2/PN/07 na dostawę oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
Podmiot udostępniający: M.Z.K w Malborku sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-06-14 18:50:08
Data udostępnienia informacji: 2007-06-14 18:50:08
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-14 18:58:05

Wersja do wydruku...

corner   corner