logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Finanse Przedsiębiorstwa
minus Majątek przedsiębiorstwa
plus Wyniki finansowe
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego ZP/1/BK/2021
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Zapytanie w sprawie postępowania
2. Zapytanie nr 2 w sprawie postępowania
3. Zawiadomienie o wyborze oferty
Dot.przetargu Nr ZP/7/PN/07 na dostawę olejów:silnikowego, przekładniowego,hydraulicznego, smarów,koncentratu, na bazie glikolu dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.

O G Ł O S Z E N I E

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork  ul. Gen. de Gaulle`a 71 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 60.000 Euro na dostawę:
oleju silnikowego,  przekładniowego, hydraulicznego i smarów (CPV: 23123000-5), oraz koncentratu na bazie glikolu (CPV: 24810000-5)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.malbork.pl

Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów: silnikowego w ilości - 3.000 l , przekładniowego w ilości 250 l, oleju do układów przekładni kierowniczej w ilości 200 l, oleju przekładniowego w ilości 600 l, smaru samochodowego w ilości 160 kg, koncentratu do chłodnic na bazie glikolu 2.000 l, płynu hamulcowego DOT-3  w ilości 100 l, smaru do centralnego smarowania EPX-000 w ilości 60 kg  przez okres 1 roku.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

Termin Wykonania zamówienia – 1 rok od podpisania umowy

W przetargu o zamówienie mogą wziąć udział  Wykonawcy:
1. spełniający wymagania zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. złożą ofertę w terminie określonym w SIWZ i zaakceptują SIWZ.

Zamawiający nie żąda wadium.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Łączna cena przedmiotu zamówienia 100%

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat MZK w Malborku sp. z o.o. - do 25.06.2007 r. godz. 11.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert : siedziba Zamawiającego – 25.06.2007 r. godz. 11.30 .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza  zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza  ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane  na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem OWP/2007/06/08-2521396  z dnia 08.06.2007 r.

Załączniki do pobrania: 2007-06-08 16:58:38 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (216.86 kB)
2007-06-08 17:00:08 - oferta ZP/7/PN/07 (108.25 kB)
2007-06-08 17:01:00 - Umowa-projekt ZP/7/PN/07 (143.65 kB)
2007-06-08 17:02:11 - Załącznik nr 2 ZP/7/PN/07 (68.84 kB)
2007-06-08 17:03:49 - Załącznik nr 3 ZP/7/PN/07 (57.57 kB)
2007-06-08 17:04:40 - Załącznik nr 4 ZP/7/PN/07 (78.55 kB)
2007-06-08 17:05:43 - Załącznik nr 5 ZP/7/PN/07 (89.53 kB)

Ilość odwiedzin: 2404
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego na dostawę oleju silnikowego, przekładniowego, hydraulicznego i smarów (CPV:23123000-5)oraz koncentratu na bazie glikolu (CPV:24810000-5) dla MZK w Malborku
Skrócony opis: Przetarg ZP/7/PN/07
Osoba, która wytworzyła informację: M.Z.K w Malborku sp. z o.o.
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-06-08 16:53:25
Data udostępnienia informacji: 2007-06-08 16:53:25
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-08 17:06:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner