logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Finanse Przedsiębiorstwa
minus Majątek przedsiębiorstwa
plus Wyniki finansowe
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego ZP/1/BK/2021
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Sprostowanie SIWZ - tabela nr 7
Sprostowanie SIWZ tabela nr 7 - ZP/8/PN/07
2. Zapytanie w sprawie postępowania
ZP/8/PN/07
3. Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty ZP/8/PN/07

O G Ł O S Z E N I EMiejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71 ogłasza przetarg nieograniczony na: ubezpieczenie kompleksowe środków i przedmiotów w MZK w Malborku sp. z o.o. w 2008 roku (CPV: 66.33.11.00-0, 66.33.60.00-4, 66.33.61.00-5, 66.33.63.10-0, 66.33.70.00-1, 66.33.71.00-2)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.malbork.pl

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie kompleksowe środków i przedmiotów w MZK w Malborku sp. z o.o. w 2008 roku.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

Termin Wykonania zamówienia – 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r.

W przetargu o zamówienie mogą wziąć udział Wykonawcy:
1. spełniający wymagania zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. złożą ofertę w terminie określonym w SIWZ i zaakceptują SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: : łączna cena przedmiotu zamówienia 100%.

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat MZK w Malborku Sp. z o.o. - do 04.12.2007r. godz. 11.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert : siedziba Zamawiającego – 04.12.2007 r. godz. 11.30 .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Ilość odwiedzin: 1463
Nazwa dokumentu: Dot. przetargu nieograniczonego na: ubezpieczenie kompleksowe środków i przedmiotów w MZK w Malborku sp. z o.o. w 2008 roku
Skrócony opis: Znak sprawy ZP/8/PN/07
Podmiot udostępniający: M.Z.K w Malborku sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-11-20 15:44:56
Data udostępnienia informacji: 2007-11-20 15:44:56
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-20 16:28:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner