logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Finanse Przedsiębiorstwa
minus Majątek przedsiębiorstwa
plus Wyniki finansowe
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Zapytanie ofertowe-remont placu parkinkowego ZP/3//2021
minus Zapytanie ofertowe-instalacja fotowoltaniczna ZP/2/2021
minus Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego ZP/1/BK/2021
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
minus przetarg ZP/1/PN/08
   minus Informacja o wyborze oferty
   minus Zapytanie Nr 2 do SIWZ
   minus Zapytanie Nr 1 do SIWZ
 Aktualności
plus Komunikaty
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > przetarg ZP/1/PN/08 > Zapytanie Nr 2 do SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

 Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 – z późniejszymi zmianami), Zamawiający, tj. MZK w Malborku sp. z o.o. udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców, którzy pobrali SIWZ na zadanie pn.: „świadczenia usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2009 roku , któremu Zamawiający nadał Znak sprawy ZP/1/PN/08.

Pytanie nr 1
Proszę o wskazanie lokalizacji wiat przystankowych( w ilości 10 szt) i segmentów przystankowych ( w ilości 6 szt) z informacją:
rok budowy, aktualny stan techniczny, z jakiego materiału są wykonane, czy w ostatnich trzech latach były dokonywane naprawy powstałe w wyniku dewastacji i innych zdarzeń losowych bez względu czy zostały naprawione we własnym zakresie przez MZK czy przez podmiot zewnętrzny (ilość napraw i koszty napraw w poszczególnych latach).
Pytanie nr 2
Proszę o wyjaśnienie jak rozumieć zapis w pkt 7 ppkt 6) załącznika nr 1 do SIWZ „... nie więcej niż 15.000 zł...” – jeżeli suma ubezpieczenia w tym ryzyku ma wynosić 10.000 zł.
Pytanie nr 3
Proszę wyjaśnić jak należy wypełnić załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy w rozdziale II dot. cen netto, brutto, VAT – w związku z tym, że zakłady Ubezpieczeń działające w Polsce nie są płatnikami podatku VAT.
Pytanie nr 4
Proszę o wyjaśnienie zapisów w załączniku nr 8 w poz. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 – dot.  roku nabycia sprzętu komputerowego oraz podanie roku nabycia sprzętu elektronicznego w poz. 7.
Pytanie nr 5
Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis § 2 załącznika nr 4 do SIWZ mówiący  „ umowa zostaje zawarta na okres 3 lat od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009”, jeżeli przedmiotem SIWZ jest okres 12 miesięczny.
Pytanie nr 6
Proszę wskazać podstawę prawną dot. artykułów przywoływanych w  załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 5 – OC członków władz.

Odpowiedź nr 1

 

Segmenty i wiaty przystankowe do ubezpieczenia                                                                    

Lp.
Nazwa przystanku
Ulica
Rok budowy
Aktualny stan techniczny
Wykonanie
Segmenty przystankowe
1
Al.. Rodła
Al.. Rodła
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
2
Al.. Rodła
Al.. Rodła
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
3
Pl. Słowiański
Al.. Rodła
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
4
Pl. Słowiański
Al.. Rodła
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
5
Pl. Słowiański-Starostwo
Słowackiego
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
6
Os. Południe-Wybickiego
Wybickiego
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
Wiaty przystankowe
7
Dąbrowskiego
Al. Wojska Polskiego
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta, z tyłu blacha boki z pleksy
8
Os.Południe-Kotarbińskiego
Kotarbińskiego
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta, z tyłu blacha boki z pleksy
9
Os.Południe-Kotarbińskiego
Kotarbińskiego
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta, z tyłu blacha boki z pleksy
10
Grudziądzka
Al. Wojska Polskiego
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta, z tyłu blacha boki z pleksy
11
Grunwaldzka
Grunwaldzka
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
12
Sikorskiego
Gen. Sikorskiego
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
13
Wielbark-Cmentarz
Głowackiego
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
14
Kusocińskiego
Gen. De Gaulle`a
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
15
Kusocińskiego
Gen. De Gaulle`a
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
16
Baza MZK
Gen. De Gaulle`a
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy

                                                                             

Naprawy segmentów i wiat przystankowych wykonywane są systemem gospodarczym na bieżąco                                                             
Odpowiedź nr 2
Błędny zapis.

Poprawia się zapis w pkt 7 pkt 6) załącznika nr 1 do SIWZ „... nie więcej niż 5.000 zł...”
Odpowiedź nr 3
Należy wypełnić pkt. b) wpisując cenę brutto.
Odpowiedź nr 4
Sprzęt elektroniczny podany w załączniku nr 8 w poz od 1 do 11 jest niestarszy niż 5 lat.
Odpowiedź nr 5
Błędny zapis.
Poprawia się zapis § 2 załącznika nr 4 do SIWZ „umowa zostaje zawarta na okres 1 roku, tj. od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009”.
Odpowiedź nr 6
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60 z późn. zm.)

Ilość odwiedzin: 5996
Nazwa dokumentu: Zapytanie Nr 2 do SIWZ
Skrócony opis: dot. przetargu na świadczenia usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2009 roku. Znak sprawy ZP/1/PN/08.
Podmiot udostępniający: MZK w Malborku sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Golec
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Golec
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-08 07:42:51
Data udostępnienia informacji: 2008-12-08 07:42:51
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-08 08:09:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner