logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Finanse Przedsiębiorstwa
minus Majątek przedsiębiorstwa
plus Wyniki finansowe
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Zapytanie ofertowe-remont placu parkinkowego ZP/3//2021
minus Zapytanie ofertowe-instalacja fotowoltaniczna ZP/2/2021
minus Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego ZP/1/BK/2021
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
   minus Zapytanie dotyczące przetargu
   minus Informacja z sesji otwarcia ofert
   minus ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Aktualności
plus Komunikaty
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.  informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:  Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 16

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę – najniższą cenę i otrzymał maksymalną ilość punktów, zgodnie z SIWZ..

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia  10.08.2011 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

1)   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.

      82-200 Malbork ul. Gen de Gaulle’a70 -wartość przedmiotu zamówienia 59563,79zł brutto

2)   FirmaUsługowa„EM-FI” Maciej Masłowski                                                                         

       82-200 Malbork ul Koszalinska 4  -wartość przedmiotu zamówienia 50247,94zł brutto

3)   Firma Remontowo – Budowlana „KRUPA” Stanisław Krupa

       81-558 Gdynia ul. Klonowa 13     - wartość przedmiotu zamówienia 53539,16zł brutto

4)   Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella

      83-200 Starogard Gdański ul.Hallera16-wartość przedmiotu zamówienia 50093,31zł brutto

5)   „PROFIL-DACH” Zakład Ogólnobudowlany Marek Bogdanowicz

      82-433 Mikołajki Pomorskie ul.Kwiatowa 43-wartość przedmiotu zamówienia 51938,34zł brutto.  

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

Ilość odwiedzin: 3919
Nazwa dokumentu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Skrócony opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/2/PN/11. Nazwa zadania: remont dachu budynku przy ul. Gen. de Gaulle’a 71
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-07-28 13:59:12
Data udostępnienia informacji: 2011-07-28 13:59:12
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-28 14:10:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner