logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Finanse Przedsiębiorstwa
minus Majątek przedsiębiorstwa
plus Wyniki finansowe
 Aktualności
plus Komunikaty
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Malbork, dnia 17.12.2012r.
Nr sprawy: ZP/2/PN/12
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. Zm.) zwaną dalej ustawą, Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na „Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenie mienia i prowadzonej działalności MZK w Malborku Sp. z o.o.” nr sprawy ZP/2/PN/12 wybrano ofertę:
 
W zadaniu I – HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział Elbląg 82-300 Elbląg, ul. Garbary 1.
Uzasadnienie wyboru – w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 ważne oferty, które spełniały wszystkie wymagania określone w SIWZ. Kierując się najniższa ceną oraz możliwością rozłożenia skałki na raty jako kryterium wyboru wybrano ofertę nr 3.
Streszczenie oceny ofert:
Nr oferty
Nazwa firmy
Kryterium ceny
Kryterium rozłożenia składki na raty
Suma punktów za poszczególne kryteria
2
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Elbląg 82-300 Elbląg ul. Świętego Ducha 16-18
68,62
16
84,62
3
HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Oddział Elbląg
82-300 Elbląg, ul. Garbary 1
80
16
96
 
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.
W prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnych ofert.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminem określonym w art. 94 ustawy.
 
  W zadaniu II – STU Ergo HESTIA S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne Gdańsk Zespół Ubezpieczeń w Olsztynie 10-539 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 8/9.
Uzasadnienie wyboru – w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 ważne oferty, które spełniały wszystkie wymagania określone w SIWZ. Kierując się najniższa ceną oraz możliwością rozłożenia skałki na raty jako kryterium wyboru wybrano ofertę nr 1.
Streszczenie oceny ofert:
Nr oferty
Nazwa firmy
Kryterium ceny
Kryterium rozłożenia składki na raty
Suma punktów za poszczególne kryteria
1
STU Ergo HESTIA S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne Gdańsk
Zespół Ubezpieczeń w Olsztynie
10-539 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 8/9
80
20
100
2
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Elbląg 82-300 Elbląg ul. Świętego Ducha 16-18
59,13
16
75,13
3
HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Oddział Elbląg
82-300 Elbląg, ul. Garbary 1
47,42
16
63,42
 
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.
W prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnych ofert.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminem określonym w art. 94 ustawy.
 
W zadaniu III – unieważnia postępowanie.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Załączniki do pobrania: 2012-12-21 16:05:58 - Zawiadomienie - str 1 (762.54 kB)
2012-12-21 16:07:35 - Zawiadomienie - str 2 (625.45 kB)

Ilość odwiedzin: 2481
Nazwa dokumentu: (bez nazwy)
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-12-21 15:57:49
Data udostępnienia informacji: 2012-12-21 15:57:49
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-21 16:10:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner