logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Finanse Przedsiębiorstwa
minus Majątek przedsiębiorstwa
plus Wyniki finansowe
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Zapytanie ofertowe-remont placu parkinkowego ZP/3//2021
minus Zapytanie ofertowe-instalacja fotowoltaniczna ZP/2/2021
minus Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego ZP/1/BK/2021
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Aktualności
plus Komunikaty
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów elektrycznych oraz systemu do ich ładowania na rzeczMiejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku, realizowane w ramach projektu pn.„Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura iŚrodowisko na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”w Działaniu 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Nr POIŚ.06.01-00-00-0062/19).

Dostawa autobusów elektrycznych obejmuje:

1.1.1. Dostawę fabrycznie nowych autobusów elektrycznychw ilości 6 szt z siedziby producenta lub miejsca wskazanego przez producenta na terenie RzeczypospolitejPolskiej wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji technicznej do każdej sztuki autobusu.

1.1.2.Przeszkolenie na koszt Wykonawcy co najmniej 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i naprawgwarancyjnych i pogwarancyjnych na terenie MZK w Malborku Sp. z o.o.

Dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych obejmuje:
1.2.1. Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch systemów ładowania autobusów elektrycznych prądem stałym, ominimalnej mocy wyjściowej 190 kW każda na pętli autobusowej Wielbark Cmentarz oraz na Pętli autobusowejPiaski 1 w Malborku – 2 szt.;
1.2.2. Dostawę, montaż i uruchomienie trzech dwuwyjściowych stacjonarnych stacji wolnego ładowaniaautobusów elektrycznych prądem stałym, o mocy wyjściowej min. 80 kW (2*40) każda;
1.2.3. Objęcie kompletnym systemem monitorowania wszystkich stacji ładowania;
1.2.4. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej;
1.2.5. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowegoużytkowania przedmiotu dostawy.

 

Załączniki do pobrania: 2020-03-06 13:11:04 - Ogłoszenie o zamówieniu (189.87 kB)
2020-03-06 13:21:29 - espd-request (81.24 kB)
2020-03-06 13:11:28 - SIWZ (1.04 MB)
2020-03-06 13:12:13 - Zał. 1.1_Opis-przedmiotu-zamówienia (1.32 MB)
2020-03-19 08:54:27 - Zał. 1.1 Opis przedmiotu zamówienia (306.50 kB)
2020-03-06 13:12:38 - Zał. 1.2_Opis-przedmiotu-zamówienia (462.56 kB)
2020-03-18 08:56:29 - Zał. 2 Formularz oferty (105.50 kB)
2020-03-06 13:13:50 - Zał. 2.1_Specyfikacja-techniczna-oferowanych-autobusów (723.07 kB)
2020-03-19 08:57:15 - Zał. 2.1 Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów (67.26 kB)
2020-03-06 13:14:26 - Zał. 2.2_Specyfikacja-techniczna-oferowanych-ładowarek (545.97 kB)
2020-03-19 08:59:47 - Zał. 2.2 Specyfikacja techniczna oferowanych ładowarek (128.00 kB)
2020-03-06 13:15:14 - Zał. 3 JEDZ (960.11 kB)
2020-03-06 13:16:38 - Zał. 4 Wykaz dostaw (59.50 kB)
2020-03-06 13:17:40 - Zał. 5 Oświadczenie (50.00 kB)
2020-03-06 13:18:00 - Zał. 6 Oświadczenie (48.50 kB)
2020-03-06 13:18:20 - Zał. 7 Oświadczenie (49.50 kB)
2020-03-06 13:18:47 - Zał. 8 Oświadczenie (51.50 kB)
2020-03-06 13:19:15 - Zał. 9 Zobowiązanie (56.50 kB)
2020-03-06 13:19:39 - Zał. 10 Oświadczenie (51.50 kB)
2020-03-06 13:20:16 - Zał. 11.1 Projekt umowy (445.71 kB)
2020-03-06 13:20:43 - Zał. 11.2 Projekt umowy (388.00 kB)
2020-04-02 22:24:33 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (47.08 kB)
2020-04-02 22:25:08 - Modyfikacja SIWZ (531.68 kB)
2020-04-02 22:26:06 - Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (587.15 kB)
2020-04-02 22:27:05 - Zał 3 JEDZ (179.50 kB)
2020-04-02 22:28:27 - Zał. 1.1 Opis przedmiotu zamówienia zmiana 31.03.2020 (308.00 kB)
2020-04-02 22:29:09 - Zał. 1.2 Opis przedmiotu zamówienia zmiana 31.03.2020 (126.00 kB)
2020-04-02 22:30:25 - Zał 2.1 Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów zmiana 25.03.2020 (67.10 kB)
2020-04-02 22:31:49 - Zał 2.2 Specyfikacja techniczna oferowanych ładowarek zmiana 31.03.2020 zmiana 25.03.2020 (128.50 kB)
2020-04-02 22:32:40 - Zał 11.1 Projekt umowy 31.03.2020 (238.43 kB)
2020-04-02 22:33:12 - Zał 11.2 Projekt umowy 31.03.2020 (245.34 kB)
2020-04-02 22:33:53 - Mapki (697.95 kB)
2020-04-06 11:17:19 - Ogłoszenie o sprostowaniu (zmianie) ogłoszenia (48.78 kB)
2020-04-09 10:04:02 - Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ (322.74 kB)
2020-04-09 10:05:14 - Zał. 1.1 Opis przedmiotu zamówienia zmiana 08.04.2020 (294.50 kB)
2020-04-09 10:05:36 - Zał. 1.1 Opis przedmiotu zamówienia zmiana 08.04.2020 (1.38 MB)
2020-04-09 10:07:37 - Zał. 2.1. Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów zmiana 08.04.2020 (90.95 kB)
2020-04-09 10:10:05 - Zał. 2.1. Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów zmiana 08.04.2020 (1.47 MB)
2020-04-09 10:10:43 - Zał. 11.1 Projekt umowy 08.04.2020 (451.84 kB)
2020-04-10 13:26:19 - Sprostowanie wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (144.36 kB)
2020-04-17 15:24:40 - Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ (189.75 kB)
2020-04-17 15:25:27 - Zał 11.2 Projekt umowy 17.04.2020 (246.80 kB)
2020-04-24 07:39:29 - Przesłanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2 (45.30 kB)
2020-04-24 07:39:54 - Przesłanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 3 (45.32 kB)
2020-04-24 15:27:36 - Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ (274.82 kB)
2020-04-24 15:28:27 - Modyfikacja nr 2SIWZ z dnia 23.04.2020 (532.36 kB)
2020-04-24 15:29:06 - Zał. 1.1 Opis przedmiotu zamówienia zmiana 23.04.2020 (308.50 kB)
2020-04-24 15:29:43 - Zał 2.1 Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów zmiana 23.04.2020 (91.83 kB)
2020-04-28 09:42:17 - Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - zmiana terminu składania ofert na 11.05.2020 (73.81 kB)
2020-05-11 08:57:47 - Link do Zoom na otwarcie przetargu (45.93 kB)
2020-05-11 15:07:04 - Informacja z sesji otwarcia ofert (142.74 kB)
2020-06-22 11:50:30 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.06 MB)

Ilość odwiedzin: 4783
Nazwa dokumentu: Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
Skrócony opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów elektrycznych oraz systemu do ich ładowania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku z podziałem na 2 części: Część nr 1 - Dostawa autobusów elektrycznych - 6 szt; Część nr 2 - Dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych
Podmiot udostępniający: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Jerzy Kopias
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Kopias
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2020-03-06 13:30:00
Data udostępnienia informacji: 2020-03-06 13:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-22 11:50:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner