logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Finanse Przedsiębiorstwa
minus Majątek przedsiębiorstwa
plus Wyniki finansowe
 Aktualności
plus Komunikaty
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > Informacja o przetargu ZP/2/PN/2020

I. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy kablowych do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku w ramach projektu pn. „Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach” w Działaniu 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Nr POIŚ.06.01-00-00-0062/19) 2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stacji transformatorowej słupowej, z układem pomiarowym pośrednim, przyłącza kablowe SN-15 kV, przyłącze zasilające nn-0,4 kV, złącze kablowe nn-0,4 kV w dwóch lokalizacjach:
a) Zadanie nr 1 - budowa przyłącza kablowego SN15kV do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich przy Al. Wojska Polskiego w Malborku.
b) Zadanie nr 2 - budowa przyłącza kablowego SN15kV do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich przy ul. Gen de Gaulle’a 70 w Malborku.
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót, a także inwentaryzacja powykonawcza. Dokument o charakterze poufnym (mapa geodezyjna) zostanie udostępniony wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz STWiOR, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający posiada zgłoszenie o przystąpieniu do robót budowlanych. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niedochowania przez Wykonawcę powyższych wymogów

Ilość odwiedzin: 1728
Nazwa dokumentu: Informacja o przetargu ZP/2/PN/2020
Skrócony opis: Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy kablowych do zasilania stacji ładowania autobusów miejskich na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku w ramach projektu pn. „Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach” w Działaniu 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Nr POIŚ.06.01-00-00-0062/19)
Podmiot udostępniający: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Jerzy Kopias
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Kopias
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2020-12-30 10:28:33
Data udostępnienia informacji: 2020-12-30 10:28:33
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-14 08:09:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner