logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
minus przetarg ZP/1/PN/08
   minus Informacja o wyborze oferty
   minus Zapytanie Nr 2 do SIWZ
   minus Zapytanie Nr 1 do SIWZ
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > przetarg ZP/1/PN/08

O G Ł O S Z E N I E

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. 82-200 Malbork  ul. Gen. de Gaulle`a 71 ogłasza przetarg nieograniczony na: w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku w 2009 roku  (6651200-3, 66515100-4, 66515000-3, 66516400-4, 6651511-7, 66516100-1, 6651411-0)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego:
www.mzk.malbork.pl

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2009 roku.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

Termin Wykonania zamówienia – 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

W przetargu o zamówienie mogą wziąć udział  Wykonawcy:
1. spełniający wymagania zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. złożą ofertę w terminie określonym w SIWZ i zaakceptują SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: : cena - 80 %, zakres i jakość proponowanej ochrony ubezpieczeniowej - 20 %.

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat MZK w Malborku sp. z o.o. - do 11.12.2008 r. godz. 1000.
Termin i miejsce otwarcia ofert : siedziba Zamawiającego – 11.12.2008 r. godz. 1015 .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza  zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza  ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Skrócony opis: dot. przetargu na świadczenia usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2009 roku
Podmiot udostępniający: MZK w Malborku sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Golec
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Golec
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-02 12:11:37
Data udostępnienia informacji: 2008-12-02 12:11:37
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-02 12:32:27

Wersja do wydruku...

corner   corner