logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
   minus Zapytanie dotyczące przetargu
   minus Informacja z sesji otwarcia ofert
   minus ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.  informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:  Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella 83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 16

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę – najniższą cenę i otrzymał maksymalną ilość punktów, zgodnie z SIWZ..

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia  10.08.2011 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

1)   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.

      82-200 Malbork ul. Gen de Gaulle’a70 -wartość przedmiotu zamówienia 59563,79zł brutto

2)   FirmaUsługowa„EM-FI” Maciej Masłowski                                                                         

       82-200 Malbork ul Koszalinska 4  -wartość przedmiotu zamówienia 50247,94zł brutto

3)   Firma Remontowo – Budowlana „KRUPA” Stanisław Krupa

       81-558 Gdynia ul. Klonowa 13     - wartość przedmiotu zamówienia 53539,16zł brutto

4)   Przedsiębiorstwo Handlowe „STELLA” Andrzej Stella

      83-200 Starogard Gdański ul.Hallera16-wartość przedmiotu zamówienia 50093,31zł brutto

5)   „PROFIL-DACH” Zakład Ogólnobudowlany Marek Bogdanowicz

      82-433 Mikołajki Pomorskie ul.Kwiatowa 43-wartość przedmiotu zamówienia 51938,34zł brutto.  

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

Ilość odwiedzin: 2633
Nazwa dokumentu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Skrócony opis: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/2/PN/11. Nazwa zadania: remont dachu budynku przy ul. Gen. de Gaulle’a 71
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-07-28 13:59:12
Data udostępnienia informacji: 2011-07-28 13:59:12
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-28 14:10:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner