logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
minus przetarg ZP/1/PN/08
   minus Informacja o wyborze oferty
   minus Zapytanie Nr 2 do SIWZ
   minus Zapytanie Nr 1 do SIWZ
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > przetarg ZP/1/PN/08 > Zapytanie Nr 2 do SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

 Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 – z późniejszymi zmianami), Zamawiający, tj. MZK w Malborku sp. z o.o. udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców, którzy pobrali SIWZ na zadanie pn.: „świadczenia usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2009 roku , któremu Zamawiający nadał Znak sprawy ZP/1/PN/08.

Pytanie nr 1
Proszę o wskazanie lokalizacji wiat przystankowych( w ilości 10 szt) i segmentów przystankowych ( w ilości 6 szt) z informacją:
rok budowy, aktualny stan techniczny, z jakiego materiału są wykonane, czy w ostatnich trzech latach były dokonywane naprawy powstałe w wyniku dewastacji i innych zdarzeń losowych bez względu czy zostały naprawione we własnym zakresie przez MZK czy przez podmiot zewnętrzny (ilość napraw i koszty napraw w poszczególnych latach).
Pytanie nr 2
Proszę o wyjaśnienie jak rozumieć zapis w pkt 7 ppkt 6) załącznika nr 1 do SIWZ „... nie więcej niż 15.000 zł...” – jeżeli suma ubezpieczenia w tym ryzyku ma wynosić 10.000 zł.
Pytanie nr 3
Proszę wyjaśnić jak należy wypełnić załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy w rozdziale II dot. cen netto, brutto, VAT – w związku z tym, że zakłady Ubezpieczeń działające w Polsce nie są płatnikami podatku VAT.
Pytanie nr 4
Proszę o wyjaśnienie zapisów w załączniku nr 8 w poz. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 – dot.  roku nabycia sprzętu komputerowego oraz podanie roku nabycia sprzętu elektronicznego w poz. 7.
Pytanie nr 5
Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis § 2 załącznika nr 4 do SIWZ mówiący  „ umowa zostaje zawarta na okres 3 lat od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009”, jeżeli przedmiotem SIWZ jest okres 12 miesięczny.
Pytanie nr 6
Proszę wskazać podstawę prawną dot. artykułów przywoływanych w  załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 5 – OC członków władz.

 

 

 

 

 

Odpowiedź nr 1

Segmenty i wiaty przystankowe do ubezpieczenia                                                                    

Lp.
Nazwa przystanku
Ulica
Rok budowy
Aktualny stan techniczny
Wykonanie
Segmenty przystankowe
1
Al.. Rodła
Al.. Rodła
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
2
Al.. Rodła
Al.. Rodła
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
3
Pl. Słowiański
Al.. Rodła
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
4
Pl. Słowiański
Al.. Rodła
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
5
Pl. Słowiański-Starostwo
Słowackiego
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
6
Os. Południe-Wybickiego
Wybickiego
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
Wiaty przystankowe
7
Dąbrowskiego
Al. Wojska Polskiego
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta, z tyłu blacha boki z pleksy
8
Os.Południe-Kotarbińskiego
Kotarbińskiego
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta, z tyłu blacha boki z pleksy
9
Os.Południe-Kotarbińskiego
Kotarbińskiego
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta, z tyłu blacha boki z pleksy
10
Grudziądzka
Al. Wojska Polskiego
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta, z tyłu blacha boki z pleksy
11
Grunwaldzka
Grunwaldzka
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
12
Sikorskiego
Gen. Sikorskiego
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
13
Wielbark-Cmentarz
Głowackiego
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
14
Kusocińskiego
Gen. De Gaulle`a
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
15
Kusocińskiego
Gen. De Gaulle`a
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy
16
Baza MZK
Gen. De Gaulle`a
Nieznany
Dobry
Konstrukcja metalowa, zadaszona, z trzech stron osłonięta z pleksy

                                                                             

                                                                             

 

Naprawy segmentów i wiat przystankowych wykonywane są systemem gospodarczym na bieżąco                                                             
Odpowiedź nr 2
Błędny zapis.

Poprawia się zapis w pkt 7 pkt 6) załącznika nr 1 do SIWZ „... nie więcej niż 5.000 zł...”

Odpowiedź nr 3
Należy wypełnić pkt. b) wpisując cenę brutto.

Odpowiedź nr 4

Sprzęt elektroniczny podany w załączniku nr 8 w poz od 1 do 11 jest niestarszy niż 5 lat.
Odpowiedź nr 5
Błędny zapis.
Poprawia się zapis § 2 załącznika nr 4 do SIWZ „umowa zostaje zawarta na okres 1 roku, tj. od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009”.
Odpowiedź nr 6
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60 z późn. zm.)

Nazwa dokumentu: Zapytanie Nr 2 do SIWZ
Skrócony opis: dot. przetargu na świadczenia usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2009 roku. Znak sprawy ZP/1/PN/08.
Podmiot udostępniający: MZK w Malborku sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Golec
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Golec
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-08 07:42:51
Data udostępnienia informacji: 2008-12-08 07:42:51
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-08 07:59:41

Wersja do wydruku...

corner   corner