logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Sprostowanie SIWZ - tabela nr 7
Sprostowanie SIWZ tabela nr 7 - ZP/8/PN/07
2. Zapytanie w sprawie postępowania
ZP/8/PN/07
3. Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty ZP/8/PN/07

O G Ł O S Z E N I EMiejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71 ogłasza przetarg nieograniczony na: ubezpieczenie kompleksowe środków i przedmiotów w MZK w Malborku sp. z o.o. w 2008 roku (CPV: 66.33.11.00-0, 66.33.60.00-4, 66.33.61.00-5, 66.33.63.10-0, 66.33.70.00-1, 66.33.71.00-2)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.malbork.pl

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie kompleksowe środków i przedmiotów w MZK w Malborku sp. z o.o. w 2008 roku.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

Termin Wykonania zamówienia – 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r.

W przetargu o zamówienie mogą wziąć udział Wykonawcy:
1. spełniający wymagania zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. złożą ofertę w terminie określonym w SIWZ i zaakceptują SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: : łączna cena przedmiotu zamówienia 100%.

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat MZK w Malborku Sp. z o.o. - do 04.12.2007r. godz. 11.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert : siedziba Zamawiającego – 04.12.2007 r. godz. 11.30 .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Ilość odwiedzin: 1220
Nazwa dokumentu: Dot. przetargu nieograniczonego na: ubezpieczenie kompleksowe środków i przedmiotów w MZK w Malborku sp. z o.o. w 2008 roku
Skrócony opis: Znak sprawy ZP/8/PN/07
Podmiot udostępniający: M.Z.K w Malborku sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-11-20 15:44:56
Data udostępnienia informacji: 2007-11-20 15:44:56
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-20 16:28:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner