logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów elektrycznych oraz systemu do ich ładowania na rzeczMiejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku, realizowane w ramach projektu pn.„Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku”, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura iŚrodowisko na lata 2014–2020, Priorytet VI: „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”w Działaniu 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Nr POIŚ.06.01-00-00-0062/19).

Dostawa autobusów elektrycznych obejmuje:

1.1.1. Dostawę fabrycznie nowych autobusów elektrycznychw ilości 6 szt z siedziby producenta lub miejsca wskazanego przez producenta na terenie RzeczypospolitejPolskiej wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji technicznej do każdej sztuki autobusu.

1.1.2.Przeszkolenie na koszt Wykonawcy co najmniej 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i naprawgwarancyjnych i pogwarancyjnych na terenie MZK w Malborku Sp. z o.o.

Dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych obejmuje:
1.2.1. Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch systemów ładowania autobusów elektrycznych prądem stałym, ominimalnej mocy wyjściowej 190 kW każda na pętli autobusowej Wielbark Cmentarz oraz na Pętli autobusowejPiaski 1 w Malborku – 2 szt.;
1.2.2. Dostawę, montaż i uruchomienie trzech dwuwyjściowych stacjonarnych stacji wolnego ładowaniaautobusów elektrycznych prądem stałym, o mocy wyjściowej min. 80 kW (2*40) każda;
1.2.3. Objęcie kompletnym systemem monitorowania wszystkich stacji ładowania;
1.2.4. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej;
1.2.5. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowegoużytkowania przedmiotu dostawy.

 

Załączniki do pobrania: 2020-03-06 13:11:04 - Ogłoszenie o zamówieniu (189.87 kB)
2020-03-06 13:21:29 - espd-request (81.24 kB)
2020-03-06 13:11:28 - SIWZ (1.04 MB)
2020-03-06 13:12:13 - Zał. 1.1_Opis-przedmiotu-zamówienia (1.32 MB)
2020-03-19 08:54:27 - Zał. 1.1 Opis przedmiotu zamówienia (306.50 kB)
2020-03-06 13:12:38 - Zał. 1.2_Opis-przedmiotu-zamówienia (462.56 kB)
2020-03-18 08:56:29 - Zał. 2 Formularz oferty (105.50 kB)
2020-03-06 13:13:50 - Zał. 2.1_Specyfikacja-techniczna-oferowanych-autobusów (723.07 kB)
2020-03-19 08:57:15 - Zał. 2.1 Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów (67.26 kB)
2020-03-06 13:14:26 - Zał. 2.2_Specyfikacja-techniczna-oferowanych-ładowarek (545.97 kB)
2020-03-19 08:59:47 - Zał. 2.2 Specyfikacja techniczna oferowanych ładowarek (128.00 kB)
2020-03-06 13:15:14 - Zał. 3 JEDZ (960.11 kB)
2020-03-06 13:16:38 - Zał. 4 Wykaz dostaw (59.50 kB)
2020-03-06 13:17:40 - Zał. 5 Oświadczenie (50.00 kB)
2020-03-06 13:18:00 - Zał. 6 Oświadczenie (48.50 kB)
2020-03-06 13:18:20 - Zał. 7 Oświadczenie (49.50 kB)
2020-03-06 13:18:47 - Zał. 8 Oświadczenie (51.50 kB)
2020-03-06 13:19:15 - Zał. 9 Zobowiązanie (56.50 kB)
2020-03-06 13:19:39 - Zał. 10 Oświadczenie (51.50 kB)
2020-03-06 13:20:16 - Zał. 11.1 Projekt umowy (445.71 kB)
2020-03-06 13:20:43 - Zał. 11.2 Projekt umowy (388.00 kB)
2020-04-02 22:24:33 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (47.08 kB)
2020-04-02 22:25:08 - Modyfikacja SIWZ (531.68 kB)
2020-04-02 22:26:06 - Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (587.15 kB)
2020-04-02 22:27:05 - Zał 3 JEDZ (179.50 kB)
2020-04-02 22:28:27 - Zał. 1.1 Opis przedmiotu zamówienia zmiana 31.03.2020 (308.00 kB)
2020-04-02 22:29:09 - Zał. 1.2 Opis przedmiotu zamówienia zmiana 31.03.2020 (126.00 kB)
2020-04-02 22:30:25 - Zał 2.1 Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów zmiana 25.03.2020 (67.10 kB)
2020-04-02 22:31:49 - Zał 2.2 Specyfikacja techniczna oferowanych ładowarek zmiana 31.03.2020 zmiana 25.03.2020 (128.50 kB)
2020-04-02 22:32:40 - Zał 11.1 Projekt umowy 31.03.2020 (238.43 kB)
2020-04-02 22:33:12 - Zał 11.2 Projekt umowy 31.03.2020 (245.34 kB)
2020-04-02 22:33:53 - Mapki (697.95 kB)
2020-04-06 11:17:19 - Ogłoszenie o sprostowaniu (zmianie) ogłoszenia (48.78 kB)
2020-04-09 10:04:02 - Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ (322.74 kB)
2020-04-09 10:05:14 - Zał. 1.1 Opis przedmiotu zamówienia zmiana 08.04.2020 (294.50 kB)
2020-04-09 10:05:36 - Zał. 1.1 Opis przedmiotu zamówienia zmiana 08.04.2020 (1.38 MB)
2020-04-09 10:07:37 - Zał. 2.1. Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów zmiana 08.04.2020 (90.95 kB)
2020-04-09 10:10:05 - Zał. 2.1. Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów zmiana 08.04.2020 (1.47 MB)
2020-04-09 10:10:43 - Zał. 11.1 Projekt umowy 08.04.2020 (451.84 kB)
2020-04-10 13:26:19 - Sprostowanie wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (144.36 kB)
2020-04-17 15:24:40 - Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ (189.75 kB)
2020-04-17 15:25:27 - Zał 11.2 Projekt umowy 17.04.2020 (246.80 kB)
2020-04-24 07:39:29 - Przesłanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2 (45.30 kB)
2020-04-24 07:39:54 - Przesłanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 3 (45.32 kB)
2020-04-24 15:27:36 - Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ (274.82 kB)
2020-04-24 15:28:27 - Modyfikacja nr 2SIWZ z dnia 23.04.2020 (532.36 kB)
2020-04-24 15:29:06 - Zał. 1.1 Opis przedmiotu zamówienia zmiana 23.04.2020 (308.50 kB)
2020-04-24 15:29:43 - Zał 2.1 Specyfikacja techniczna oferowanych autobusów zmiana 23.04.2020 (91.83 kB)
2020-04-28 09:42:17 - Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - zmiana terminu składania ofert na 11.05.2020 (73.81 kB)
2020-05-11 08:57:47 - Link do Zoom na otwarcie przetargu (45.93 kB)
2020-05-11 15:07:04 - Informacja z sesji otwarcia ofert (142.74 kB)
2020-06-22 11:50:30 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.06 MB)

Ilość odwiedzin: 1895
Nazwa dokumentu: Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
Skrócony opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusów elektrycznych oraz systemu do ich ładowania na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. w Malborku z podziałem na 2 części: Część nr 1 - Dostawa autobusów elektrycznych - 6 szt; Część nr 2 - Dostawa stacji ładowania autobusów elektrycznych
Podmiot udostępniający: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Jerzy Kopias
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Kopias
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2020-03-06 13:30:00
Data udostępnienia informacji: 2020-03-06 13:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-22 11:50:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner